.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל :

"הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד, הוא היותו מסור לנו כמו שהוא,
בלי סימני הפסק ויתר הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה.
הרבה חלמנו שיבוא זמן וימנה החסרון הזה.

ואור חדש יאיר על שמי התלמוד".

(אוצרות הראי"ה, ב, עמוד 1069)

הסכמה לגמרא סדורה: 

"והנה באת אתה ומגשים את חזונו של מרן הרב קוק
 זצ"ל במהדורה זאת של 'גמרא סדורה'".

מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

ייחוד המהדורה

מהדורה ידידותית ללומד – הגשמת חזונו של הרב קוק
[מדברי מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א בהסכמתו למהדורה].

הגמרא מחולקת לסוגיות, וכל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת לשורות בעלות משמעות, הגמרא מנוקדת, מפוסקת, ציטוטים מהתנ"ך בגופן "אשכנזי", ומקורות תנאיים בגופן "פילוסוף", שמות הדוברים תנאים ואמוראים מודגשים.
בכל גמרא מצורפים תוספות, כגון: גמרא וילנא, תרגומון, מונחון.

יתרונות המהדורה

 פיתוח עצמאות בלימוד

השקעה בתוכן ובמשמעות

ראיית הסוגיה במבט כולל

מודעות לדמויות התנאים והאמוראים

כלים לבניית הזכרון

הספק גדול יותר

גמרא "ידידותית" ללומד 

לימוד נוסח הגמרא עצמה, ולא בריחה לפרשנות מתווכת.

התפתחות הגמרא הסדורה

הלימוד במהדורה נוסה כבר בישיבות תיכוניות, תיכונים, חטיבות ביניים ובתי ספר יסודיים. המהדורה זוכה לביקורות חיוביות ביותר מצוותי ההוראה, המחנכים והתלמידים. משוב מקצועי שנערך בסיוע ד"ר שלמה בן אליהו (עמד בראש הפיקוח על החינוך הממלכתי העל יסודי, מראשי מכון סאלד, ויועץ להערכה ומדידה, מראשי ביהמ"ד לפניהם, תוכנית תורת חיים ותוכנית לב לדעת) מעיד על השגת ייעודיה ברמה גבוהה מאד. "גמרא סדורה" קיימת על המסכתות: סוכה, קידושין, מכות, תענית, מגילה וברכות, וכן על פרקים וחלקי מסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, פסחים, הוריות ועוד.

רמי"ם ומנהלים על השימוש ב"גמרא סדורה":

מנהל מוסד :

 "דיונים רבים קדמו להכנסת מהדורה זו. אך כאשר נכנסנו לתהליך והתחלנו ללמוד בגמרא
נוכחו כל המורים כי מהדורה זו מסייעת לתלמידים להתגבר על קשיים בלימוד הגמרא ומותירה למורה ולתלמיד את ההתמודדות עם הבנת הסוגיה ומאפשרת התקדמות גדולה שיוצרת הנאה ושמחה בלימוד. יישר כח".

הרב מנחם סעדיה – מנהל חטיבת ביניים קרית ארבע

רמי"ם בישיבות ובמוסדות שונים:

  • "מאז שהכנסנו את גמרא סדורה ציוני התלמידים בבגרות עלו ביחס לשנים קודמות". 
  • יותר קל לקרוא, רואים פסקאות, מזהים שמות חכמים, מזהים פסוקים והדבר הופך את הלימוד     לחוויה חיובית". 
  • "יש הספק רב יותר". 
  • "יש פחות פחד אצל התלמידים, הם שואלים שאלות טובות וענייניות" 
  • "התלמידים מצליחים לעבור שתי משוכות גבוהות – ניקוד ושפה. הדף של וילנא מפחיד וגורם לתלמידים להירתע מהגמרא. כאשר הגמרא מוגשת כך אנחנו נגשים לגמרא כבר מתוך קירבה מסוימת... הקריאה של הטקסט הרבה יותר זורמת ויעילה בכיתה"

מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

יצירת קשר 

שם
דואר אלקטרוני *
טלפון סלולארי

עמותת "וכל בנייך לימודי ה'" (ע"ר 580501096 ) .

0vechol.banayich@gmail.com טלפון: 052-6071122 אישור לעמותה 46 א'

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.